Köp och Kundvillkor

Allmänna villkor vid biljettköp

Allmänt
Volek Tickets säljer biljetter på arrangörens uppdrag och är själv endast ombud. För frågor rörande evenemang och dess genomförande ska arrangören kontaktas.

Villkor för biljettköp
En bokning kan ej ångras efter att betalning har skett. Distansavtalslagens regler om ångerrätt gäller ej vid köp av evenemangsbiljetter. När betalning har skett är kunden därför bunden av sitt köp. Förlorad biljett ersätts ej. Observera att Volek Tickets system har ett inbyggt säkerhetssystem som endast medger inträde en gång per biljett.

Serviceavgifter
Utöver biljettpriset betalar kunden en serviceavgift. Oftast är angivna priset inkluderad serviceavgiften.

Inställda evenemang
Kunden ansvarar själv för att kontrollera att evenemanget ej är inställt eller flyttat. I händelse av inställt eller flyttat evenemang bör kunden omedelbart kontakta ansvarig arrangör. Det är arrangören som ansvarar för frågor om t ex återlösen av biljetter. I vissa fall återlöser Volek Tickets på uppdrag av arrangören biljetter vid inställda evenemang. Vid inställt evenemang återbetalas ej serviceavgifter.

Återbetalning
Om kunden har rätt till återbetalning av biljettlikvid och/eller serviceavgifter skall kunden senast tre (3) månader från evenemangsdatumet/dagen då evenemanget skulle ha varit, meddela Volek Tickets sitt anspråk på återbetalning. Om så inte sker har kunden ej rätt till återbetalning. Detta gäller både vid inställt evenemang och i de fall då biljett makulerats och kunden har haft rätt till återbetalning.